Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2008. Konventionell odling

19b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2008. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

Jönköpings

2 600

13,6

4 530

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

2 230

15,7

5 060

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 680

21,9

5 450

Hallands

..

..

..

Västra Götalands

3 260

12,3

5 740

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 360

26,8

6 230

Götalands mellanbygder

2 990

12,2

6 440

Götalands norra slättbygder

3 620

15,0

6 660

Svealands slättbygder

1 940

16,7

5 320

Götalands skogsbygder

2 520

8,2

4 600

Mellersta Sveriges skogsb

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2008

2 280

5,9

5 060

2007

1 930

4,6

5 390

2006

1 770

5,0

4 960

2005

1 820

4,5

5 540

2004

1 970

4,0

5 490

2003

1 930

3,7

5 500

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

1 880

 

5 380


Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.