Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2008. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

20

3 760

2,1

740

Uppsala

69

4 340

2,5

5 290

Södermanlands

37

4 370

1,4

2 400

Östergötlands

46

4 340

3,5

2 780

Jönköpings

7

..

..

250

Kronobergs

19

..

..

450

Kalmar

21

4 560

2,6

850

Gotlands

45

4 480

4,5

1 960

Blekinge

17

..

..

1 200

Skåne

112

4 990

2,3

6 080

Hallands

48

4 710

2,9

3 090

Västra Götalands

57

4 060

3,4

4 150

Värmlands

14

..

..

460

Örebro

49

4 870

3,5

4 990

Västmanlands

59

4 090

3,4

3 610

Dalarnas

20

3 020

8,3

550

Gävleborgs

14

..

..

540

Västernorrlands

-

-

-

10

Jämtlands

-

-

-

10

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

4 930

1,6

6 880

Götalands mellanbygder

95

4 900

3,2

5 020

Götalands norra slättbygder

82

4 210

2,9

5 040

Svealands slättbygder

237

4 370

1,6

16 560

Götalands skogsbygder

60

4 170

2,4

3 650

Mellersta Sveriges skogsb

35

3 890

5,2

1 660

Nedre Norrland

15

..

..

550

Övre Norrland

2

..

..

0

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

656

4 480

1,0

39 400

2007

532

4 860

1,4

29 990

2006

628

4 300

0,9

35 780

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

2004

779

5 150

0,7

43 410

2003

736

5 290

0,6

38 920

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 940

 

39 330


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.