Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,1

 

10

2,9

 

..

..

Östergötlands

0

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

40

1,4

 

60

1,8

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

30

8,1

 

..

..

Västmanlands

10

0,5

 

20

1,7

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,3

 

0

0,0

 

0

0,5

Götalands norra slättbygder

40

1,0

 

10

0,4

 

0

0,0

Svealands slättbygder

10

0,1

 

70

2,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

20

2,0

 

60

7,2

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

70

0,6

 

250

2,5

 

10

0,4

2007

40

0,3

 

200

2,6

 

60

3,0

2006

100

0,8

 

160

2,3

 

60

2,0

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8

2003

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

..

..

 

100

11,2

Uppsala

-

-

 

0

0,4

 

60

3,2

Södermanlands

-

-

 

10

1,2

 

110

6,2

Östergötlands

-

-

 

40

5,3

 

170

9,1

Jönköpings

-

-

 

190

22,3

 

230

23,1

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

50

7,5

 

..

..

Gotlands

..

..

 

80

7,8

 

..

..

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

140

9,0

 

90

13,9

Hallands

-

-

 

60

15,5

 

120

28,5

Västra Götalands

-

-

 

440

21,4

 

1 000

7,3

Värmlands

-

-

 

..

..

 

210

5,3

Örebro

..

..

 

..

..

 

120

10,9

Västmanlands

-

-

 

10

1,7

 

10

0,3

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

70

8,1

Gävleborgs

-

-

 

220

12,7

 

60

6,3

Västernorrlands

-

-

 

150

18,3

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

120

11,6

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

100

10,7

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

110

19,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

 

40

5,5

 

30

7,5

Götalands mellanbygder

..

..

 

160

7,6

 

70

9,6

Götalands norra slättbygder

-

-

 

30

1,9

 

470

4,3

Svealands slättbygder

-

-

 

50

1,7

 

370

3,6

Götalands skogsbygder

-

-

 

800

26,3

 

960

17,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

70

3,6

 

360

9,1

Nedre Norrland

-

-

 

480

13,8

 

170

18,2

Övre Norrland

-

-

 

190

13,1

 

90

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

..

..

 

1 980

11,3

 

2 650

8,0

2007

..

..

 

1 500

9,5

 

1 710

5,9

2006

..

..

 

1 390

8,4

 

2 570

8,2

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6

2003

..

..

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

170

37,0

 

-

-

Uppsala

..

..

 

340

31,1

 

-

-

Södermanlands

0

0,0

 

300

61,7

 

..

..

Östergötlands

20

2,4

 

440

41,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

720

63,1

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

380

73,3

 

..

..

Gotlands

..

..

 

120

35,3

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

600

72,1

 

..

..

Hallands

..

..

 

380

73,1

 

..

..

Västra Götalands

90

7,3

 

2 880

57,5

 

..

..

Värmlands

..

..

 

520

58,9

 

-

-

Örebro

..

..

 

200

54,4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

250

80,7

 

-

-

Gävleborgs

-

-

 

650

77,5

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

800

86,3

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

990

99,5

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

440

73,6

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

330

74,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,8

 

640

59,7

 

200

91,6

Götalands norra slättbygder

110

6,9

 

3 010

56,6

 

..

..

Svealands slättbygder

10

1,8

 

1 270

43,2

 

..

..

Götalands skogsbygder

10

1,3

 

2 470

60,9

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

840

53,8

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

2 380

89,7

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

900

76,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

150

3,6

 

10 780

61,7

 

460

90,5

2007

110

2,6

 

10 590

55,3

 

400

97,6

2006

470

10,0

 

11 700

64,1

 

.. 2

.. 2

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

.. 2

.. 2

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

.. 2

.. 2

2003

100

2,3

 

10 780

60,5

 

.. 2

.. 2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.