Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2008. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

65

62

0

3

Uppsala

162

153

4

5

Södermanlands

126

122

2

2

Östergötlands

176

170

6

0

Jönköpings

74

71

1

2

Kronobergs

42

39

0

3

Kalmar

65

64

1

0

Gotlands

73

72

1

0

Blekinge

23

22

0

1

Skåne

120

116

2

2

Hallands

66

64

1

1

Västra Götalands

217

205

10

2

Värmlands

107

99

1

7

Örebro

67

64

2

1

Västmanlands

122

118

4

0

Dalarnas

72

71

0

1

Gävleborgs

83

80

0

3

Västernorrlands

59

57

1

1

Jämtlands

61

58

0

3

Västerbottens

55

51

3

1

Norrbottens

43

41

1

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

87

81

3

3

Götalands mellanbygder

169

168

1

0

Götalands norra slättbygder

267

255

12

0

Svealands slättbygder

576

549

13

14

Götalands skogsbygder

297

286

5

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

192

181

1

10

Nedre Norrland

187

182

1

4

Övre Norrland

103

97

4

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 878

1 799

40

39

2008

 

 

 

 

2007

1 869

1 806

36

27

2006

1 808

1 735

46

28

2005

1 603

1 539

31

33

2004

1 601

1 518

39

44

2003

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.