Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27. Slåttervall och betesvall 2008. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

27. Temporary grasses and grazings in 2008. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

17

14

3

Uppsala

21

18

3

Södermanlands

24

22

2

Östergötlands

43

40

3

Jönköpings

21

19

2

Kronobergs

12

9

3

Kalmar

17

17

0

Gotlands

11

11

0

Blekinge

10

7

3

Skåne

39

34

5

Hallands

11

11

0

Västra Götalands

110

101

9

Värmlands

48

47

1

Örebro

18

18

0

Västmanlands

12

10

2

Dalarnas

24

22

2

Gävleborgs

26

25

1

Västernorrlands

18

16

2

Jämtlands

25

24

1

Västerbottens

15

14

1

Norrbottens

4

4

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

10

0

Götalands mellanbygder

51

45

6

Götalands norra slättbygder

75

70

5

Svealands slättbygder

103

93

10

Götalands skogsbygder

121

108

13

Mellersta Sveriges skogsbygder

67

64

3

Nedre Norrland

70

66

4

Övre Norrland

29

27

2

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2008

526

483

43

2007

527

441

86

2006

521

448

73

2005

525

442

83

2004

522

448

74

2003

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.