Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2008. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

5,4

..

..

..

Uppsala

21

3 750

1,6

310

15,8

1 200

1,6

62

Södermanlands

16

..

..

260

20,8

..

..

..

Östergötlands

13

..

..

260

7,9

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

10

67,4

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

52,9

..

..

..

Kalmar

3

..

..

100

13,2

..

..

..

Gotlands

15

..

..

240

30,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

0

0,2

..

..

..

Skåne

13

..

..

200

1,6

..

..

..

Hallands

9

..

..

120

46,7

..

..

..

Västra Götalands

19

..

..

750

22,5

..

..

..

Värmlands

4

..

..

40

12,2

..

..

..

Örebro

6

..

..

80

5,4

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

60

18,1

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

70

18,6

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

32,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

12,5

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

160

2,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

22

2 990

3,4

360

4,5

1 100

3,4

44

Götalands norra slättbygder

23

3 040

5,8

830

14,0

2 500

5,8

50

Svealands slättbygder

50

3 550

1,6

730

13,0

2 600

1,6

61

Götalands skogsbygder

16

..

..

320

27,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

130

14,5

..

..

..

Nedre Norrland

4

..

..

20

20,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

6,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

139

3 050

2,4

2 550

9,3

7 800

2,4

47

2007

110

3 020

1,4

1 880

7,6

5 700

2,0

52

2006

153

2 480

2,9

2 920

12,6

7 300

3,0

47

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 370

2,3

56

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

2003

112

2 660

1,9

2 620

10,9

6 900

1,9

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 860

 

2 700

 

7 700

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.