Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2008. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

480

Uppsala

36

6 000

2,9

1 680

Södermanlands

25

6 000

2,8

1 000

Östergötlands

51

6 460

2,1

2 970

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

21

5 150

7,1

660

Gotlands

16

..

..

550

Blekinge

4

..

..

160

Skåne

172

7 170

1,3

12 360

Hallands

5

..

..

130

Västra Götalands

49

5 720

3,0

2 590

Värmlands

7

..

..

320

Örebro

24

6 060

2,6

1 410

Västmanlands

9

..

..

290

Dalarnas

10

..

..

290

Gävleborgs

1

..

..

40

Västernorrlands

1

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

105

7 180

1,5

5 620

Götalands mellanbygder

101

6 840

2,1

7 670

Götalands norra slättbygder

96

6 130

2,0

5 100

Svealands slättbygder

111

5 840

1,6

4 870

Götalands skogsbygder

13

..

..

840

Mellersta Sveriges skogsb

18

..

..

880

Nedre Norrland

3

..

..

70

Övre Norrland

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

447

6 490

1,0

24 950

2007

372

5 830

1,1

22 720

2006

378

5 310

1,4

20 350

2005

450

5 480

1,8

18 510

2004

470

5 820

1,0

20 840

2003

533

5 090

1,2

21 530

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 510

 

20 790


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.