Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2008. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

Uppsala

3

..

..

240

Södermanlands

1

..

..

110

Östergötlands

8

..

..

350

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

47

5 410

5,3

2 310

Gotlands

59

5 170

2,6

2 060

Blekinge

9

..

..

240

Skåne

76

6 210

1,9

3 760

Hallands

4

..

..

110

Västra Götalands

18

..

..

900

Värmlands

-

-

-

40

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

1

..

..

30

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

5 980

2,8

2 320

Götalands mellanbygder

136

5 560

2,3

5 890

Götalands norra slättbygder

24

5 640

3,8

1 220

Svealands slättbygder

7

..

..

480

Götalands skogsbygder

12

..

..

330

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

40

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

229

5 650

1,6

10 270

2007

184

5 320

2,0

8 220

2006

120

4 750

3,6

5 620

2005

116

5 800

2,1

5 310

2004

106

5 600

2,6

5 190

2003

142

4 540

2,7

6 210

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 200

 

6 110


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.