Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

4 690

3,0

13 640

64 000

3,0

Uppsala

179

5 300

1,4

28 660

151 800

1,4

Södermanlands

159

5 070

1,6

24 880

126 100

1,6

Östergötlands

276

6 640

0,9

48 090

319 500

0,9

Jönköpings

19

..

..

1 150

..

..

Kronobergs

22

4 770

9,5

670

3 200

9,5

Kalmar

118

6 480

2,1

10 740

69 600

2,1

Gotlands

97

5 360

4,4

6 560

35 100

4,5

Blekinge

42

6 490

3,1

2 680

17 400

3,1

Skåne

495

8 210

0,6

91 150

748 500

0,7

Hallands

83

6 680

2,4

8 220

54 900

2,4

Västra Götalands

371

5 230

1,0

61 620

322 500

1,0

Värmlands

37

3 500

2,7

2 780

9 700

2,7

Örebro

93

5 280

2,5

9 260

48 900

2,5

Västmanlands

111

4 620

4,3

13 140

60 700

4,3

Dalarnas

35

2 940

9,2

2 110

6 200

9,2

Gävleborgs

10

..

..

820

..

..

Västernorrlands

1

..

..

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

150

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

438

8 310

0,6

78 070

648 900

0,6

Götalands mellanbygder

336

6 840

1,4

34 710

237 400

1,5

Götalands norra slättbygder

557

5 910

0,8

100 450

594 000

0,8

Svealands slättbygder

647

5 010

1,0

90 850

454 700

1,0

Götalands skogsbygder

158

5 810

2,8

14 350

83 400

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

4 310

4,3

7 280

31 400

4,3

Nedre Norrland

6

..

..

610

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

6 270

 

319 330

2 000 800

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.