Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

2 560

7,6

790

2 000

7,6

Uppsala

65

2 990

3,7

2 240

6 700

3,7

Södermanlands

40

2 510

3,5

1 420

3 600

3,7

Östergötlands

98

3 300

2,9

3 440

11 300

2,9

Jönköpings

3

..

..

40

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

35

3 700

3,9

960

3 500

3,9

Gotlands

34

3 900

2,9

920

3 600

6,1

Blekinge

3

..

..

30

..

..

Skåne

17

..

..

740

..

..

Hallands

5

..

..

220

..

..

Västra Götalands

76

2 790

4,8

2 720

7 600

5,1

Värmlands

15

..

..

330

..

..

Örebro

32

2 950

3,0

1 020

3 000

4,7

Västmanlands

35

1 980

5,7

1 110

2 200

6,1

Dalarnas

8

..

..

180

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

610

..

..

Götalands mellanbygder

77

3 690

2,7

2 110

7 800

3,6

Götalands norra slättbygder

145

3 250

2,4

5 490

17 800

2,5

Svealands slättbygder

209

2 650

2,1

6 740

17 800

2,2

Götalands skogsbygder

27

2 270

14,4

640

1 500

16,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

2 340

8,4

620

1 500

8,4

Nedre Norrland

5

..

..

90

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 840

 

18 830

54 300

 


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.