Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

..

..

Uppsala

5

..

..

260

..

..

Södermanlands

9

..

..

530

..

..

Östergötlands

35

3 780

3,6

2 250

8 500

3,6

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

40

..

..

Gotlands

-

-

-

10

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

380

..

..

Hallands

5

..

..

180

..

..

Västra Götalands

54

3 070

3,9

3 940

12 100

3,9

Värmlands

3

..

..

130

..

..

Örebro

3

..

..

20

..

..

Västmanlands

6

..

..

160

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

3

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

410

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

80

..

..

Götalands norra slättbygder

77

3 360

2,6

5 390

18 100

2,6

Svealands slättbygder

28

3 310

5,3

1 170

3 900

5,3

Götalands skogsbygder

14

..

..

750

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

200

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 200

 

5 940

13 100

 


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.