Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44

2 010

2,9

1 870

3 700

2,9

Uppsala

99

2 160

1,5

5 300

11 400

1,5

Södermanlands

78

1 880

2,5

3 170

5 900

2,5

Östergötlands

82

1 640

3,5

3 760

6 200

3,5

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

11

..

..

430

..

..

Gotlands

25

2 170

7,7

860

1 900

7,7

Blekinge

7

..

..

160

..

..

Skåne

12

..

..

920

..

..

Hallands

17

..

..

600

..

..

Västra Götalands

94

1 750

2,8

4 910

8 600

2,8

Värmlands

18

..

..

620

..

..

Örebro

71

1 970

2,0

3 020

5 900

2,0

Västmanlands

78

1 680

2,7

3 290

5 500

2,7

Dalarnas

6

..

..

130

..

..

Gävleborgs

1

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

780

..

..

Götalands mellanbygder

36

2 100

6,0

1 380

2 900

6,0

Götalands norra slättbygder

136

1 680

2,6

7 100

12 000

2,6

Svealands slättbygder

375

1 950

1,0

16 710

32 500

1,0

Götalands skogsbygder

57

1 900

2,9

2 000

3 800

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

1 670

3,9

1 240

2 100

3,9

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 940

 

35 000

65 200

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.