Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

100

..

..

Uppsala

2

..

..

180

..

..

Södermanlands

1

..

..

90

..

..

Östergötlands

4

..

..

120

..

..

Jönköpings

2

..

..

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

..

..

..

Kalmar

-

-

-

..

..

..

Gotlands

2

..

..

100

..

..

Blekinge

-

-

-

..

..

..

Skåne

1

..

..

..

..

..

Hallands

1

..

..

0

..

..

Västra Götalands

7

..

..

300

..

..

Värmlands

10

..

..

370

..

..

Örebro

2

..

..

60

..

..

Västmanlands

-

-

-

30

..

..

Dalarnas

24

1 320

3,2

440

600

3,2

Gävleborgs

5

..

..

150

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

10

..

..

Norrbottens

3

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

100

..

..

Götalands norra slättbygder

8

..

..

260

..

..

Svealands slättbygder

13

..

..

610

..

..

Götalands skogsbygder

7

..

..

230

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

1 160

3,9

800

900

3,9

Nedre Norrland

2

..

..

50

..

..

Övre Norrland

5

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 390

 

5 470

7 700

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.