Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

590

..

..

Uppsala

15

..

..

780

..

..

Södermanlands

32

1 820

2,5

1 380

2 500

2,5

Östergötlands

90

2 070

1,9

4 250

8 800

1,9

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

0

..

..

Gotlands

-

-

-

60

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

170

..

..

Hallands

3

..

..

40

..

..

Västra Götalands

40

1 630

2,8

1 840

3 000

3,4

Värmlands

-

-

-

..

..

..

Örebro

14

..

..

500

..

..

Västmanlands

4

..

..

280

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

170

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

110

..

..

Götalands norra slättbygder

120

1 950

1,7

5 750

11 200

1,8

Svealands slättbygder

79

1 830

1,5

3 480

6 400

1,5

Götalands skogsbygder

2

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

330

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 610

 

6 430

10 300

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.