Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

17. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

110

..

..

Uppsala

14

..

..

..

270

..

..

Södermanlands

5

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

71

35 800

32 530

1,3

1 820

59 100

1,3

Jönköpings

17

..

..

..

260

..

..

Kronobergs

11

..

..

..

100

..

..

Kalmar

28

31 060

28 580

4,1

480

13 700

4,1

Gotlands

36

31 850

29 450

2,0

950

27 900

2,0

Blekinge

15

..

..

..

160

..

..

Skåne

273

32 620

30 620

1,4

6 600

202 000

1,4

Hallands

72

40 870

38 060

1,3

2 180

82 900

1,3

Västra Götalands

90

33 590

30 540

1,3

2 880

88 100

1,3

Värmlands

31

23 000

20 560

3,8

510

10 400

3,8

Örebro

32

31 550

28 390

3,7

670

19 100

3,7

Västmanlands

5

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

58

24 620

21 830

2,1

960

21 000

2,1

Gävleborgs

35

16 240

14 230

5,9

310

4 400

5,9

Västernorrlands

18

..

..

..

170

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

170

..

..

Västerbottens

35

21 540

17 220

1,9

390

6 700

1,9

Norrbottens

42

21 900

17 320

1,8

580

10 100

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

203

37 090

34 690

1,4

5 440

188 800

1,4

Götalands mellanbygder

198

30 930

28 930

1,3

4 530

130 900

1,3

Götalands norra slättbygder

133

35 350

32 110

0,7

4 090

131 500

0,7

Svealands slättbygder

77

27 060

24 390

2,3

1 440

35 100

2,3

Götalands skogsbygder

72

29 350

26 730

2,5

1 240

33 200

2,5

Mell Sveriges skogsbygder

58

21 270

18 840

2,3

930

17 500

2,3

Nedre Norrland

90

20 010

17 620

3,4

1 050

18 500

3,4

Övre Norrland

79

21 710

17 240

1,3

990

17 100

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

29 900

27 320

 

21 040

575 200

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.