Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

18. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

0

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

10

..

..

Kalmar

26

40 650

40 490

2,4

710

28 700

2,4

Gotlands

-

-

-

-

..

..

..

Blekinge

38

39 490

39 330

1,6

2 120

83 500

1,6

Skåne

86

40 460

40 290

2,1

4 260

171 500

2,1

Hallands

1

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

6

..

..

..

110

..

..

Värmlands

-

-

-

-

10

..

..

Örebro

-

-

-

-

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

44 290

44 110

2,4

710

31 300

2,4

Götalands mellanbygder

117

40 030

39 870

1,6

5 790

230 800

1,6

Götalands norra slättbygder

6

..

..

..

100

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

20

..

..

Götalands skogsbygder

14

..

..

..

620

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

36 610

36 460

 

8 060

294 000

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.