Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

19. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

2 860

10,0

27 620

6,0

78 900

11,7

Uppsala

30

3 400

7,8

33 290

8,4

113 300

11,5

Södermanlands

30

2 950

8,7

31 600

7,9

93 200

11,8

Östergötlands

43

3 270

5,5

57 080

3,7

186 500

6,7

Jönköpings

48

3 590

7,0

56 680

3,1

203 600

7,7

Kronobergs

17

..

..

..

..

..

..

Kalmar

42

3 600

6,8

59 080

3,4

212 800

7,6

Gotlands

32

3 930

7,8

32 120

5,0

126 200

9,2

Blekinge

19

..

..

..

..

..

..

Skåne

87

4 040

4,6

84 950

3,5

342 800

5,8

Hallands

40

3 250

7,8

36 900

4,8

120 100

9,1

Västra Götalands

113

3 050

5,1

132 460

2,9

403 800

5,8

Värmlands

40

2 560

9,3

45 360

5,0

116 000

10,6

Örebro

24

3 740

11,0

24 520

7,2

91 800

13,1

Västmanlands

16

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

21

2 620

9,8

29 250

5,1

76 700

11,1

Gävleborgs

43

3 520

11,5

39 810

3,0

140 000

11,9

Västernorrlands

30

3 070

9,6

38 060

2,3

116 900

9,9

Jämtlands

13

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

40

2 870

6,5

45 320

3,4

130 000

7,3

Norrbottens

13

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

53

4 000

8,6

37 330

5,5

149 200

10,2

Götalands mellanbygder

89

4 210

4,1

105 600

2,6

444 600

4,8

Götalands n:a slättbygder

75

2 990

5,4

79 080

3,7

236 600

6,6

Svealands slättbygder

135

3 220

4,4

137 570

3,7

442 800

5,8

Götalands skogsbygder

211

3 320

3,3

264 030

1,8

877 500

3,7

Mell Sveriges skogsbygder

64

3 020

6,9

89 240

3,2

269 200

7,6

Nedre Norrland

81

3 180

7,7

104 450

2,4

332 500

8,1

Övre Norrland

60

2 700

6,7

73 350

3,7

198 200

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

2008

719

2 670

3,0

870 840

1,5

2 326 100

3,3

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 110

 

815 460

 

2 525 500

 


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.