Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

4 060

7,3

1 150

4 700

7,3

Uppsala

94

4 430

2,6

7 140

31 600

2,6

Södermanlands

50

4 640

3,1

3 360

15 600

3,1

Östergötlands

59

4 890

2,1

3 390

16 600

2,1

Jönköpings

8

..

..

170

..

..

Kronobergs

21

4 410

6,7

570

2 500

6,7

Kalmar

30

4 900

4,6

1 060

5 200

4,9

Gotlands

40

4 020

5,8

2 290

9 200

5,9

Blekinge

22

6 220

3,1

1 020

6 300

3,1

Skåne

96

6 180

2,7

6 100

37 700

2,9

Hallands

39

5 350

3,0

2 570

13 800

3,0

Västra Götalands

80

3 690

4,2

5 910

21 800

4,2

Värmlands

12

..

..

750

..

..

Örebro

74

4 700

2,8

5 820

27 400

2,8

Västmanlands

74

3 630

3,4

4 980

18 100

3,4

Dalarnas

23

2 930

6,2

660

1 900

6,2

Gävleborgs

23

3 200

4,6

640

2 000

4,6

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

109

6 050

1,7

6 430

38 900

1,7

Götalands mellanbygder

94

5 330

4,4

5 210

27 800

4,6

Götalands norra slättbygder

107

4 120

3,4

7 150

29 400

3,4

Svealands slättbygder

315

4 360

1,5

22 310

97 200

1,5

Götalands skogsbygder

77

4 300

2,9

3 820

16 400

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

56

3 400

4,3

2 130

7 200

4,3

Nedre Norrland

14

..

..

520

..

..

Övre Norrland

1

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 440

 

48 360

216 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.