Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2009

20. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2009

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

2 080

15,6

69 400

17,7

 

5 490

182 700

Södermanlands

2 470

18,4

78 100

20,1

 

5 420

171 300

Östergötlands

2 700

12,6

154 100

13,1

 

5 970

340 600

Jönköpings

2 470

14,2

140 000

14,5

 

6 060

343 600

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

2 400

15,3

141 900

15,7

 

6 000

354 700

Gotlands

2 660

14,4

85 400

15,3

 

6 590

211 600

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

2 800

12,1

238 000

12,6

 

6 840

580 800

Hallands

2 840

15,3

104 700

16,1

 

6 090

224 800

Västra Götalands

3 010

9,6

398 900

10,0

 

6 060

802 700

Värmlands

1 240

19,3

56 000

19,9

 

3 790

172 100

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 660

30,1

66 200

30,2

 

5 180

206 200

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

1 580

16,1

71 700

16,4

 

4 450

201 600

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 880

14,8

107 700

15,8

 

6 880

256 900

Götalands mellanbygder

2 620

10,1

276 300

10,4

 

6 830

720 800

Götalands norra slättbygder

3 090

9,6

244 400

10,3

 

6 080

481 000

Svealands slättbygder

1 800

9,6

247 800

10,3

 

5 020

690 600

Götalands skogsbygder

2 500

7,0

661 400

7,2

 

5 830

1 538 800

Mell Sveriges skogsbygder

1 280

18,6

114 200

18,8

 

4 300

383 400

Nedre Norrland

1 130

25,0

118 300

25,1

 

4 320

450 800

Övre Norrland

1 230

14,5

90 500

15,0

 

3 940

288 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

 

5 420

4 820 000

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

 

4 730

4 115 700

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

 

5 000

4 154 300

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

4 450

3 632 600

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

1 700

 

1 390 900

 

 

4 810

3 916 400


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.