Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2009, hektar

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2009, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

32

35 060

27 620

6,0

5 020

27,4

..

..

Uppsala

38

48 690

33 290

8,4

9 850

23,2

..

..

Södermanlands

32

44 700

31 600

7,9

10 000

20,2

..

..

Östergötlands

53

70 900

57 080

3,7

10 660

15,2

..

..

Jönköpings

51

66 420

56 680

3,1

9 750

17,9

..

..

Kronobergs

19

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

46

69 400

59 080

3,4

10 320

19,4

..

..

Gotlands

33

39 160

32 120

5,0

3 580

27,7

..

..

Blekinge

19

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

99

108 870

84 950

3,5

19 970

13,7

..

..

Hallands

44

47 210

36 900

4,8

9 180

19,9

..

..

Västra Götalands

151

180 160

132 460

2,9

41 340

8,4

6 360

34,3

Värmlands

48

62 560

45 360

5,0

12 750

12,5

..

..

Örebro

31

34 660

24 520

7,2

8 400

17,9

..

..

Västmanlands

25

25 060

17 340

14,4

..

..

..

..

Dalarnas

26

35 640

29 250

5,1

4 140

27,6

..

..

Gävleborgs

45

45 160

39 810

3,0

4 140

22,4

..

..

Västernorrlands

31

45 580

38 060

2,3

3 120

24,1

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

46

51 570

45 320

3,4

4 130

29,8

..

..

Norrbottens

18

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

64

50 040

37 330

5,5

11 280

16,2

..

..

Götalands mellanbygder

93

124 030

105 600

2,6

14 020

15,4

..

..

Götalands n:a slättbygder

96

110 340

79 080

3,7

27 240

10,4

..

..

Svealands slättbygder

168

194 880

137 570

3,7

36 550

10,0

20 760

22,5

Götalands skogsbygder

243

322 650

264 030

1,8

53 560

8,0

..

..

Mell Sveriges skogsbygd

81

112 060

89 240

3,2

17 660

13,2

..

..

Nedre Norrland

86

119 210

104 450

2,4

10 390

16,4

..

..

Övre Norrland

71

84 900

73 350

3,7

5 200

27,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1001.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).