Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2009, procent

22. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2009, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

32

78,8

14,3

..

Uppsala

38

68,4

20,2

..

Södermanlands

32

70,7

22,4

..

Östergötlands

53

80,5

15,0

..

Jönköpings

51

85,3

14,7

..

Kronobergs

19

..

..

..

Kalmar

46

85,1

14,9

..

Gotlands

33

82,0

9,1

..

Blekinge

19

..

..

..

Skåne

99

78,0

18,3

..

Hallands

44

78,2

19,5

..

Västra Götalands

151

73,5

22,9

3,5

Värmlands

48

72,6

20,4

..

Örebro

31

70,8

24,3

..

Västmanlands

25

69,2

..

..

Dalarnas

26

82,1

11,6

..

Gävleborgs

45

88,2

9,2

..

Västernorrlands

31

91,5

7,5

..

Jämtlands

15

..

..

..

Västerbottens

46

87,9

8,0

..

Norrbottens

18

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

64

71,7

21,7

..

Götalands mellanbygder

93

85,1

11,3

..

Götalands norra slättbygder

96

71,7

24,7

..

Svealands slättbygder

168

70,6

18,8

10,7

Götalands skogsbygder

243

81,8

16,6

..

Mell Sveriges skogsbygder

81

79,6

15,8

..

Nedre Norrland

86

87,1

8,7

..

Övre Norrland

71

86,4

6,1

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2009

902

79,3

15,9

4,8

2008

888

78,1

16,5

5,4

2007

912

76,9

17,6

5,5

2006

918

77,4

19,6

3,1

2005

920

78,3

18,8

3,0

2004

902

80,8

17,8

1,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).