Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

23. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2009

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

30

2,5

 

0

0,0

Uppsala

30

0,1

 

50

0,7

 

0

0,0

Södermanlands

30

0,1

 

20

0,5

 

0

0,0

Östergötlands

40

0,1

 

0

0,0

 

0

0,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Kalmar

30

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

60

2,4

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

30

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

10

0,2

 

10

0,5

Västmanlands

70

0,5

 

0

0,1

 

..

..

Dalarnas

170

8,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

30

0,1

 

40

0,8

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

60

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

140

0,2

 

120

0,5

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

10

0,1

 

0

0,0

 

10

0,3

Mell Sveriges skogsbygder

140

1,9

 

0

0,0

 

10

0,7

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

390

0,1

 

160

0,3

 

20

0,0

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2009

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

30

0,3

 

180

3,7

Uppsala

..

..

 

610

1,6

 

40

0,4

Södermanlands

..

..

 

20

0,2

 

30

0,3

Östergötlands

0

0,0

 

30

0,2

 

90

1,0

Jönköpings

..

..

 

50

1,1

 

10

0,2

Kronobergs

..

..

 

0

0,0

 

40

1,2

Kalmar

0

0,0

 

40

0,4

 

30

0,8

Gotlands

10

0,2

 

330

2,5

 

40

2,2

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

10

0,0

 

0

0,0

Hallands

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Västra Götalands

10

0,3

 

70

0,2

 

1 080

1,6

Värmlands

..

..

 

350

3,2

 

160

1,2

Örebro

..

..

 

130

0,8

 

170

1,1

Västmanlands

..

..

 

580

2,5

 

120

0,8

Dalarnas

-

-

 

200

1,8

 

40

1,3

Gävleborgs

-

-

 

520

4,7

 

20

0,7

Västernorrlands

-

-

 

170

5,2

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

90

4,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

30

0,4

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

40

1,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,1

 

320

0,8

 

40

0,8

Götalands norra slättbygder

10

0,2

 

50

0,1

 

380

0,7

Svealands slättbygder

..

..

 

1 340

1,2

 

370

0,6

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

160

0,5

 

890

2,6

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

490

2,3

 

360

2,5

Nedre Norrland

-

-

 

810

5,2

 

90

3,1

Övre Norrland

-

-

 

70

0,6

 

220

25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

10

0,1

 

3 310

1,0

 

2 330

1,3

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2009

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

1,1

 

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

..

..

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

50

0,6

 

20

1,0

 

..

..

Jönköpings

0

0,0

 

0

0,0

 

-

-

Kronobergs

0

0,2

 

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Gotlands

80

1,4

 

..

..

 

-

-

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

80

0,7

 

60

0,7

 

..

..

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

0,7

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

40

0,2

 

40

0,7

 

..

..

Svealands slättbygder

20

0,2

 

70

1,7

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

0,2

 

50

0,8

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

90

3,5

 

..

..

 

-

-

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

250

0,5

 

190

1,0

 

..

..

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

..

..

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

..

..

2006 1

600

1,1

 

680

3,4

 

..

..

2005 1

80

0,2

 

240

1,1

 

..

..

2004 1

660

1,3

 

740

3,7

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.