Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

24. Total cereals, peas and field beans. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2009

 

Område

Spannmål totalt 1)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

260

0,8

 

20

2,0

 

..

..

Uppsala

810

0,9

 

10

0,6

 

..

..

Södermanlands

100

0,2

 

10

1,0

 

..

..

Östergötlands

240

0,3

 

60

1,7

 

50

2,2

Jönköpings

60

0,4

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

40

0,6

 

..

..

 

-

-

Kalmar

130

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

500

1,5

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Skåne

20

0,0

 

..

..

 

..

..

Hallands

10

0,0

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

1 320

0,7

 

230

8,3

 

80

2,0

Värmlands

510

1,7

 

..

..

 

..

..

Örebro

330

0,6

 

10

0,6

 

..

..

Västmanlands

770

1,3

 

50

4,4

 

..

..

Dalarnas

400

2,3

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

540

3,3

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

200

5,0

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

160

6,6

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

290

3,4

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

50

1,1

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

550

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

570

0,2

 

70

1,3

 

100

1,9

Svealands slättbygder

2 050

0,7

 

110

1,7

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

1 140

1,1

 

130

20,4

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

1 090

2,2

 

80

13,2

 

..

..

Nedre Norrland

910

4,4

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

320

2,5

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

6 700

0,6

 

420

2,5

 

150

1,9

2008

11 700

1,1

 

570

5,3

 

330

5,3

2007

5 830

0,6

 

380

2,8

 

50

0,9

2006

14 230

1,5

 

780

4,0

 

100

1,6

2005

7 630

0,8

 

420

1,7

 

50

0,7

2004

17 730

1,6

 

1 100

4,1

 

350

6,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Från år 2007 inklusive majs.