Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

25. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2009

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

40

1,9

 

..

..

Uppsala

..

..

 

40

0,7

 

..

..

Södermanlands

10

1,3

 

140

4,5

 

..

..

Östergötlands

60

0,8

 

310

8,2

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

20

0,6

 

..

..

 

..

..

Gotlands

20

0,6

 

60

7,0

 

-

-

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

10

0,0

 

..

..

 

..

..

Hallands

10

0,6

 

..

..

 

-

-

Västra Götalands

230

2,5

 

0

0,1

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Örebro

..

..

 

40

1,4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

140

4,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

-

-

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,0

 

..

..

 

-

-

Götalands mellanbygder

50

0,3

 

90

6,3

 

-

-

Götalands norra slättbygder

300

1,9

 

290

4,1

 

..

..

Svealands slättbygder

80

3,1

 

420

2,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

20

0,8

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

10

1,8

 

70

6,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

420

0,6

 

870

3,0

 

..

..

2008

610

1,0

 

710

2,9

 

30

3,0

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).