Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

27. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2009

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

20

0,9

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,8

 

0

0,0

Gotlands

20

2,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

30

0,4

 

30

0,7

Hallands

0

1,1

 

..

..

Västra Götalands

30

1,1

 

..

..

Värmlands

50

10,7

 

..

..

Örebro

20

3,3

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

90

9,0

 

-

-

Gävleborgs

10

3,3

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

3,2

 

..

..

Norrbottens

0

0,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,8

 

30

0,5

Götalands norra slättbygder

30

0,6

 

..

..

Svealands slättbygder

90

6,1

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

1,5

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

90

9,8

 

..

..

Nedre Norrland

60

5,4

 

..

..

Övre Norrland

20

1,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2009

340

1,7

 

30

0,5

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).