Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1001 1)

28. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1001)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,0

 

20

0,6

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

30

2,6

 

10

1,3

Gotlands

60

0,8

 

60

2,6

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

300

0,3

 

80

1,3

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

70

0,1

 

10

0,1

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

50

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

350

1,0

 

130

2,4

 

10

0,1

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

80

0,1

 

20

0,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

150

3,8

 

10

0,4

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

510

0,2

 

590

1,2

 

20

0,0

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig
grödareal enligt JO 10 SM 1001 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1001)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

20

0,2

 

270

5,3

Uppsala

..

..

 

20

0,0

 

70

0,8

Södermanlands

..

..

 

50

0,3

 

330

3,2

Östergötlands

0

0,0

 

370

2,1

 

570

5,9

Jönköpings

..

..

 

1 440

22,5

 

810

12,0

Kronobergs

..

..

 

390

16,1

 

670

16,4

Kalmar

90

2,5

 

280

2,8

 

700

16,4

Gotlands

20

0,5

 

190

1,4

 

170

9,6

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

50

5,2

Skåne

0

0,0

 

490

0,6

 

460

5,1

Hallands

..

..

 

390

1,8

 

230

2,5

Västra Götalands

0

0,0

 

2 160

5,2

 

3 670

5,1

Värmlands

..

..

 

230

2,1

 

730

5,4

Örebro

..

..

 

30

0,1

 

80

0,5

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

230

2,1

 

30

1,0

Gävleborgs

..

..

 

70

0,6

 

10

0,2

Västernorrlands

..

..

 

350

9,5

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

160

7,7

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

1 140

12,8

 

480

44,7

Norrbottens

-

-

 

410

10,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

360

0,5

 

150

1,4

Götalands mellanbygder

110

1,2

 

690

1,6

 

640

10,4

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

950

2,1

 

2 040

3,4

Svealands slättbygder

..

..

 

170

0,2

 

1 030

1,7

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

3 930

11,5

 

3 400

9,0

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

240

1,1

 

1 460

9,3

Nedre Norrland

..

..

 

600

3,7

 

630

17,4

Övre Norrland

-

-

 

1 570

11,9

 

660

42,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

120

0,7

 

8 280

2,4

 

9 930

5,1

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1001 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1001)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

740

36,3

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

500

47,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

1 050

41,8

 

..

..

Jönköpings

0

0,0

 

1 030

36,1

 

..

..

Kronobergs

0

0,0

 

720

73,2

 

..

..

Kalmar

100

1,9

 

690

37,6

 

3 730

96,2

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 830

100,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

70

1,3

 

2 610

93,1

 

3 880

82,1

Hallands

0

0,0

 

1 270

58,5

 

1 960

99,7

Västra Götalands

240

1,9

 

5 240

43,1

 

1 410

96,0

Värmlands

0

0,0

 

1 110

61,1

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

1 330

76,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

1 480

84,3

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

1 940

90,7

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

2 510

99,4

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

1 460

91,1

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

580

86,7

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,1

 

980

58,5

 

2 470

77,2

Götalands mellanbygder

90

0,8

 

2 070

79,8

 

7 590

96,0

Götalands norra slättbygder

230

1,4

 

4 120

46,2

 

1 380

96,9

Svealands slättbygder

0

0,0

 

3 050

45,2

 

630

80,7

Götalands skogsbygder

50

0,7

 

5 530

44,9

 

2 570

98,9

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

2 410

68,5

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

5 770

92,7

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

2 440

91,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

380

0,7

 

26 330

59,4

 

14 920

92,0

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

12 220

92,8

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

9 280

85,5

2006 2

600

1,1

 

24 070

55,0

 

..

..

2005 2

170

0,3

 

22 680

49,5

 

..

..

2004 2

270

0,5

 

20 570

50,7

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.