Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1001 1)

29. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1001)

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

600

1,8

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

1 030

1,1

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

1 090

1,8

 

20

1,7

 

..

..

Östergötlands

2 780

2,9

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

3 490

18,8

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

1 930

19,7

 

..

..

 

-

-

Kalmar

5 640

13,6

 

0

0,4

 

..

..

Gotlands

2 680

7,3

 

50

5,0

 

..

..

Blekinge

500

4,7

 

..

..

 

-

-

Skåne

7 900

3,6

 

..

..

 

..

..

Hallands

3 850

7,5

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

12 790

5,9

 

90

3,3

 

61

2,1

Värmlands

2 140

6,7

 

..

..

 

..

..

Örebro

1 590

3,0

 

50

4,3

 

..

..

Västmanlands

390

0,7

 

30

2,8

 

..

..

Dalarnas

750

4,1

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 610

8,8

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

2 700

40,7

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

2 730

53,0

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

3 260

27,5

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

1 340

24,5

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 970

2,1

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

11 680

8,8

 

50

2,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

8 790

3,5

 

40

0,7

 

69

2,1

Svealands slättbygder

4 990

1,6

 

100

1,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

15 650

13,5

 

40

5,9

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

4 360

8,1

 

20

2,4

 

..

..

Nedre Norrland

7 070

25,5

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

4 990

28,0

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

61 080

5,6

 

250

1,5

 

80

1,5

2008

46 650

4,1

 

310

2,8

 

70

1,0

2007

45 930

4,5

 

350

2,5

 

80

1,5

2006

43 310

4,3

 

460

2,3

 

140

2,3

2005

37 950

3,6

 

260

1,0

 

260

3,8

2004

31 740

2,8

 

530

2,0

 

60

1,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)  Från år 2007 inklusive majs.