Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

830

..

..

Uppsala

48

4 820

3,0

2 250

10 800

3,0

Södermanlands

22

4 730

3,0

1 150

5 400

3,0

Östergötlands

60

6 170

1,8

4 090

25 200

1,8

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

23

5 170

6,4

780

4 000

6,4

Gotlands

22

4 630

8,7

1 010

4 700

8,7

Blekinge

7

..

..

210

..

..

Skåne

205

7 060

1,6

17 430

123 000

1,6

Hallands

9

..

..

350

..

..

Västra Götalands

77

4 800

3,3

5 110

24 500

3,3

Värmlands

9

..

..

450

..

..

Örebro

33

4 330

4,2

1 820

7 900

4,2

Västmanlands

14

..

..

510

..

..

Dalarnas

16

..

..

520

..

..

Gävleborgs

-

-

-

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

133

7 320

1,3

8 430

61 700

1,3

Götalands mellanbygder

117

6 410

2,9

10 340

66 300

2,9

Götalands norra slättbygder

127

5 410

2,3

8 370

45 300

2,3

Svealands slättbygder

132

4 630

1,7

6 610

30 600

1,7

Götalands skogsbygder

24

5 020

7,3

1 580

7 900

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

3 820

5,3

1 230

4 700

5,3

Nedre Norrland

-

-

-

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 500

 

24 170

133 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.