Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2009

31. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2009

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

134

126

5

3

Uppsala

282

266

10

6

Södermanlands

225

215

7

3

Östergötlands

369

344

23

2

Jönköpings

107

99

5

3

Kronobergs

89

87

0

2

Kalmar

218

212

3

3

Gotlands

179

165

9

5

Blekinge

87

82

3

2

Skåne

675

629

36

10

Hallands

199

185

9

5

Västra Götalands

653

605

27

21

Värmlands

157

148

4

5

Örebro

191

182

8

1

Västmanlands

198

184

10

4

Dalarnas

96

92

2

2

Gävleborgs

114

108

2

4

Västernorrlands

92

88

2

2

Jämtlands

114

112

1

1

Västerbottens

110

110

0

0

Norrbottens

90

88

1

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

592

549

32

11

Götalands mellanbygder

569

534

23

12

Götalands norra slättbygder

793

737

43

13

Svealands slättbygder

1 068

1 011

40

17

Götalands skogsbygder

563

531

16

16

Mell Sveriges skogsbygder

284

267

8

9

Nedre Norrland

293

283

4

6

Övre Norrland

217

215

1

1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2009

4 379

4 127

167

85

2008

4 377

4 181

104

92

2007

4 377

4 134

144

99

2006

4 360

4 175

126

59

2005

4 350

4 160

126

64

2004

4 356

4 115

127

114


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.