Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2009

32. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2009

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

8

1

 

1

1

0

Uppsala

16

15

1

 

0

0

0

Södermanlands

7

6

1

 

0

0

0

Östergötlands

103

95

8

 

1

1

0

Jönköpings

22

19

3

 

0

0

0

Kronobergs

12

12

0

 

1

1

0

Kalmar

32

32

0

 

27

27

0

Gotlands

48

46

2

 

0

0

0

Blekinge

19

16

3

 

39

38

1

Skåne

310

288

22

 

99

88

11

Hallands

87

80

7

 

1

1

0

Västra Götalands

128

117

11

 

10

10

0

Värmlands

40

38

2

 

2

2

0

Örebro

43

43

0

 

0

0

0

Västmanlands

6

6

0

 

1

1

0

Dalarnas

72

67

5

 

0

0

0

Gävleborgs

38

37

1

 

0

0

0

Västernorrlands

20

19

1

 

1

1

0

Jämtlands

17

16

1

 

0

0

0

Västerbottens

37

35

2

 

0

0

0

Norrbottens

47

43

4

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

245

222

23

 

22

21

1

Götalands mellanbygder

221

212

9

 

129

119

10

Götalands norra slättbygder

194

177

17

 

9

9

0

Svealands slättbygder

103

98

5

 

4

4

0

Götalands skogsbygder

90

83

7

 

16

15

1

Mell Sveriges skogsbygder

76

74

2

 

2

2

0

Nedre Norrland

98

92

6

 

1

1

0

Övre Norrland

86

80

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.