Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2009

33. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2009

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

 

 

Totalt

Därav med uppgifter omskörd

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

35

32

32

3

Uppsala

41

40

39

1

Södermanlands

34

32

31

2

Östergötlands

62

56

52

6

Jönköpings

53

51

50

2

Kronobergs

23

20

18

3

Kalmar

55

49

47

6

Gotlands

37

34

33

3

Blekinge

19

19

19

0

Skåne

112

106

105

6

Hallands

49

45

44

4

Västra Götalands

162

154

132

8

Värmlands

55

49

44

6

Örebro

33

31

30

2

Västmanlands

26

25

22

1

Dalarnas

33

31

27

2

Gävleborgs

50

46

45

4

Västernorrlands

35

31

31

4

Jämtlands

19

17

15

2

Västerbottens

47

46

43

1

Norrbottens

20

18

16

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

69

68

4

Götalands mellanbygder

106

99

98

7

Götalands norra slättbygder

110

100

91

10

Svealands slättbygder

180

171

164

9

Götalands skogsbygder

263

246

226

17

Mell Sveriges skogsbygder

96

87

77

9

Nedre Norrland

97

88

84

9

Övre Norrland

75

72

67

3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2009

1 000

932

875

68

2008

1 000

..

882

..

2007

1 000

..

849

..

2006

1 000

..

862

..

2005

1 000

..

877

..

2004

1 000

..

864

..


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.