Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

180

..

..

Uppsala

3

..

..

240

..

..

Södermanlands

2

..

..

120

..

..

Östergötlands

21

5 830

1,9

1 200

7 000

1,9

Jönköpings

2

..

..

40

..

..

Kronobergs

2

..

..

30

..

..

Kalmar

79

5 550

3,4

3 480

19 300

4,0

Gotlands

69

5 150

3,1

3 440

17 700

3,2

Blekinge

16

..

..

390

..

..

Skåne

117

6 320

2,8

6 650

42 000

2,8

Hallands

8

..

..

340

..

..

Västra Götalands

42

3 900

2,6

1 800

7 000

2,6

Värmlands

2

..

..

60

..

..

Örebro

1

..

..

80

..

..

Västmanlands

1

..

..

130

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

6 580

1,9

4 280

28 200

1,9

Götalands mellanbygder

189

5 490

2,4

9 540

52 400

2,5

Götalands norra slättbygder

58

4 570

2,5

2 830

12 900

2,5

Svealands slättbygder

11

..

..

760

..

..

Götalands skogsbygder

22

5 200

7,7

670

3 500

7,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 420

 

6 980

38 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.