Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84

4 160

3,3

9 980

41 600

3,3

Uppsala

205

4 300

2,1

39 030

167 700

2,1

Södermanlands

143

4 610

2,4

15 550

71 600

2,4

Östergötlands

199

5 160

2,0

17 080

88 200

2,3

Jönköpings

52

3 500

6,7

4 970

17 400

12,8

Kronobergs

40

3 810

5,0

2 020

7 700

8,6

Kalmar

120

4 120

3,5

9 890

40 800

3,8

Gotlands

135

4 450

2,2

12 980

57 700

2,4

Blekinge

62

4 750

3,8

3 700

17 600

3,8

Skåne

508

5 960

0,9

76 870

457 900

0,9

Hallands

142

5 130

1,8

21 330

109 400

1,9

Västra Götalands

300

4 620

1,5

39 270

181 500

3,2

Värmlands

82

3 040

3,7

10 750

32 700

3,8

Örebro

134

4 330

2,2

17 860

77 400

2,2

Västmanlands

141

4 230

2,7

23 550

99 700

2,7

Dalarnas

64

3 300

3,5

10 720

35 300

3,7

Gävleborgs

79

2 840

4,7

11 060

31 400

4,7

Västernorrlands

35

2 310

7,3

3 340

7 700

7,9

Jämtlands

46

2 950

3,9

1 970

5 800

5,3

Västerbottens

48

2 680

4,3

7 820

20 900

5,7

Norrbottens

44

2 490

4,0

3 700

9 200

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

473

6 040

0,8

68 910

416 100

0,8

Götalands mellanbygder

389

4 890

1,5

41 800

204 500

1,6

Götalands norra slättbygder

403

4 930

1,2

44 180

217 700

2,2

Svealands slättbygder

726

4 320

1,1

109 780

473 800

1,1

Götalands skogsbygder

266

4 170

2,4

30 360

126 500

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

165

3 220

3,2

20 960

67 500

3,2

Nedre Norrland

146

2 780

3,5

15 760

43 800

3,6

Övre Norrland

95

2 620

3,2

11 620

30 400

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 150

 

351 120

1 463 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.