Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 470

6,5

4 850

16 800

7,7

Uppsala

105

3 870

4,1

9 460

36 600

4,1

Södermanlands

122

4 230

3,4

10 170

43 000

3,7

Östergötlands

132

4 540

3,4

9 110

41 300

4,6

Jönköpings

48

4 240

4,2

5 940

25 200

6,5

Kronobergs

50

4 340

4,4

3 420

14 800

9,6

Kalmar

59

4 160

2,4

3 560

14 800

8,5

Gotlands

45

3 410

9,8

1 630

5 600

11,5

Blekinge

23

4 090

6,0

820

3 400

6,9

Skåne

144

5 230

3,3

8 680

45 400

4,0

Hallands

103

4 520

4,1

8 720

39 400

4,6

Västra Götalands

445

3 910

2,4

68 670

268 400

2,9

Värmlands

104

3 000

4,4

12 680

38 100

4,9

Örebro

132

4 310

3,1

15 220

65 700

3,1

Västmanlands

135

4 240

2,5

15 150

64 300

2,5

Dalarnas

49

3 470

5,7

3 170

11 000

5,8

Gävleborgs

46

3 120

5,2

3 540

11 100

5,2

Västernorrlands

12

..

..

200

..

..

Jämtlands

7

..

..

290

..

..

Västerbottens

13

..

..

590

..

..

Norrbottens

15

..

..

270

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

174

5 330

1,8

10 670

56 900

2,0

Götalands mellanbygder

117

4 100

4,1

5 500

22 500

6,0

Götalands norra slättbygder

446

4 170

2,4

57 290

239 000

2,8

Svealands slättbygder

593

4 010

1,7

60 140

241 100

1,8

Götalands skogsbygder

282

3 750

3,1

34 330

128 900

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

154

3 160

4,2

14 240

44 900

5,7

Nedre Norrland

57

2 920

5,9

2 980

8 700

9,3

Övre Norrland

28

1 930

18,1

880

1 700

30,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 840

 

208 070

801 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.