Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 900

4,7

1 120

5 500

4,7

Uppsala

15

..

..

930

..

..

Södermanlands

42

4 440

3,5

2 550

11 300

3,5

Östergötlands

132

4 890

3,1

8 380

41 000

3,1

Jönköpings

23

3 440

8,6

970

3 300

8,6

Kronobergs

29

3 670

4,4

830

3 000

4,4

Kalmar

91

4 860

2,7

5 010

24 400

3,2

Gotlands

98

4 500

4,3

5 620

25 300

4,3

Blekinge

31

4 810

5,1

1 160

5 600

5,1

Skåne

65

5 790

3,7

5 270

30 600

3,9

Hallands

79

5 980

3,0

5 020

30 000

3,0

Västra Götalands

158

4 330

2,7

12 150

52 600

3,0

Värmlands

32

3 170

5,7

1 880

6 000

5,7

Örebro

22

4 050

3,7

1 320

5 300

3,7

Västmanlands

9

..

..

410

..

..

Dalarnas

3

..

..

230

..

..

Gävleborgs

4

..

..

120

..

..

Västernorrlands

4

..

..

190

..

..

Jämtlands

2

..

..

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

5 990

2,6

6 170

37 000

2,6

Götalands mellanbygder

207

4 930

2,6

12 420

61 300

2,7

Götalands norra slättbygder

227

4 790

2,0

16 040

76 900

2,3

Svealands slättbygder

130

4 200

2,8

7 580

31 800

2,8

Götalands skogsbygder

160

4 220

3,7

8 160

34 500

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

33

3 690

5,8

2 560

9 400

5,8

Nedre Norrland

10

..

..

250

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 210

 

51 860

269 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.