Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

500

..

..

Uppsala

15

..

..

1 620

..

..

Södermanlands

12

..

..

760

..

..

Östergötlands

20

3 130

9,6

1 890

5 900

19,0

Jönköpings

27

3 610

3,7

1 770

6 400

12,5

Kronobergs

9

..

..

310

..

..

Kalmar

16

..

..

1 080

..

..

Gotlands

4

..

..

300

..

..

Blekinge

1

..

..

140

..

..

Skåne

6

..

..

170

..

..

Hallands

19

..

..

890

..

..

Västra Götalands

64

3 320

4,3

7 880

26 100

8,3

Värmlands

12

..

..

720

..

..

Örebro

11

..

..

340

..

..

Västmanlands

7

..

..

650

..

..

Dalarnas

2

..

..

190

..

..

Gävleborgs

7

..

..

370

..

..

Västernorrlands

8

..

..

200

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

7

..

..

170

..

..

Norrbottens

3

..

..

100

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

590

..

..

Götalands mellanbygder

10

..

..

580

..

..

Götalands norra slättbygder

52

3 400

4,8

5 310

18 000

11,1

Svealands slättbygder

57

3 370

4,4

3 970

13 400

11,6

Götalands skogsbygder

81

3 500

3,5

7 030

24 600

8,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

18

..

..

1 190

..

..

Nedre Norrland

15

..

..

490

..

..

Övre Norrland

10

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 210

 

20 330

65 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.