Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2009. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

2 250

2,3

780

5,7

1 800

2,3

46

Uppsala

80

3 290

1,3

1 950

6,8

6 400

1,5

60

Södermanlands

53

2 810

0,9

1 400

5,6

3 900

0,9

54

Östergötlands

73

3 700

1,4

2 500

5,2

9 200

1,5

55

Jönköpings

8

..

..

190

16,1

..

..

..

Kronobergs

7

..

..

80

12,3

..

..

..

Kalmar

12

..

..

250

2,3

..

..

..

Gotlands

28

2 670

2,9

580

8,9

1 600

2,9

47

Blekinge

9

..

..

50

2,0

..

..

..

Skåne

13

..

..

360

0,4

..

..

..

Hallands

16

..

..

350

4,2

..

..

..

Västra Götalands

59

3 040

3,2

3 920

6,4

11 900

3,2

57

Värmlands

11

..

..

270

9,8

..

..

..

Örebro

14

..

..

160

1,7

..

..

..

Västmanlands

48

2 920

1,4

1 260

9,6

3 700

1,5

61

Dalarnas

12

..

..

240

11,4

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

110

13,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

.

.

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

10

5,6

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

450

0,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

45

3 170

3,1

860

2,5

2 700

3,1

46

Götalands norra slättbygder

109

3 310

1,9

5 510

5,5

18 200

1,9

55

Svealands slättbygder

223

2 910

0,9

5 720

6,3

16 700

1,0

57

Götalands skogsbygder

51

3 630

3,1

1 270

8,8

4 600

3,3

61

Mellersta Sveriges skogsb

32

2 460

4,0

600

8,2

1 500

4,1

55

Nedre Norrland

1

..

..

40

7,1

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

474

3 130

0,9

14 440

4,4

45 100

0,9

49

2008

476

3 700

1,3

12 770

4,1

47 200

1,3

56

2007

466

3 360

1,0

12 820

4,0

43 100

1,0

51

2006

460

3 220

1,5

12 520

3,9

40 400

1,5

56

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 490

 

12 950

 

45 300

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.