Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2009. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

78

4 210

3,4

9 640

Uppsala

194

4 400

1,9

37 840

Södermanlands

137

4 640

2,4

14 910

Östergötlands

193

5 250

1,9

16 470

Jönköpings

36

3 850

6,3

4 470

Kronobergs

37

3 860

5,1

1 870

Kalmar

115

4 140

3,6

9 250

Gotlands

125

4 540

2,2

12 210

Blekinge

60

4 830

3,8

3 510

Skåne

498

6 010

0,8

75 460

Hallands

137

5 170

1,8

21 040

Västra Götalands

281

4 690

1,5

37 160

Värmlands

70

3 180

3,5

9 760

Örebro

128

4 370

2,2

17 590

Västmanlands

135

4 260

2,8

23 180

Dalarnas

56

3 310

3,6

9 720

Gävleborgs

68

2 880

5,0

9 310

Västernorrlands

27

2 260

5,6

2 830

Jämtlands

22

3 300

5,2

1 160

Västerbottens

43

2 680

4,4

7 220

Norrbottens

36

2 550

4,3

3 060

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

463

6 070

0,8

68 230

Götalands mellanbygder

373

4 960

1,5

40 050

Götalands norra slättbygder

387

4 990

1,2

42 540

Svealands slättbygder

687

4 370

1,1

106 490

Götalands skogsbygder

235

4 320

2,3

28 150

Mellersta Sveriges skogsb

145

3 300

3,2

18 940

Nedre Norrland

106

2 840

3,8

12 980

Övre Norrland

80

2 640

3,4

10 350

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

2 476

4 690

0,6

328 050

2008

2 692

4 220

0,6

372 400

2007

2 394

4 540

0,6

298 240

2006

2 458

3 680

0,7

287 020

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 240

 

333 340


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.