Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2009. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

39

2 280

5,6

920

19,0

2 100

5,6

57

Uppsala

79

2 720

2,3

1 830

19,4

5 000

3,0

68

Södermanlands

66

2 400

2,4

1 780

17,5

4 300

3,0

53

Östergötlands

72

3 070

2,3

1 920

21,0

5 900

2,9

64

Jönköpings

31

2 840

6,8

720

12,1

2 100

14,1

63

Kronobergs

15

..

..

240

7,1

..

..

..

Kalmar

13

..

..

270

7,5

..

..

..

Gotlands

19

..

..

220

13,5

..

..

..

Blekinge

11

..

..

60

7,8

..

..

..

Skåne

39

4 110

1,4

580

6,7

2 400

5,9

78

Hallands

26

2 990

5,9

360

4,1

1 100

26,0

66

Västra Götalands

133

2 360

4,2

11 580

16,9

27 300

5,1

55

Värmlands

81

2 090

3,1

4 090

32,3

8 600

3,3

63

Örebro

50

2 490

3,4

1 090

7,2

2 700

3,5

55

Västmanlands

83

2 540

1,6

2 630

17,3

6 700

2,0

56

Dalarnas

26

2 460

4,6

690

21,8

1 700

4,6

64

Gävleborgs

25

2 290

11,5

670

19,0

1 500

16,3

71

Västernorrlands

6

..

..

80

39,6

..

..

..

Jämtlands

6

..

..

60

21,5

..

..

..

Västerbottens

12

..

..

200

33,2

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

20

7,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

3 820

4,3

490

4,6

1 900

4,3

71

Götalands mellanbygder

45

2 780

6,4

540

9,8

1 500

7,9

65

Götalands norra slättbygder

148

2 490

4,6

9 780

17,1

24 300

5,0

55

Svealands slättbygder

350

2 440

1,1

10 730

17,8

26 200

1,3

56

Götalands skogsbygder

124

2 460

4,6

4 440

12,9

10 900

7,9

62

Mellersta Sveriges skogsb

96

2 240

4,5

3 290

23,1

7 400

5,9

65

Nedre Norrland

28

2 190

12,4

620

20,7

1 300

19,1

70

Övre Norrland

16

..

..

220

25,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

836

2 450

1,8

29 990

16,1

73 600

2,2

57

2008

845

2 350

2,0

30 580

13,7

71 900

2,3

60

2007

801

2 690

1,5

27 140

13,3

73 100

1,7

58

2006

762

1 830

2,4

28 670

14,6

52 600

2,6

54

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 320

 

30 210

 

70 200

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.