Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2009. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

52

4 030

4,4

4 160

Uppsala

89

4 030

4,7

7 590

Södermanlands

107

4 530

3,0

8 370

Östergötlands

119

4 790

3,0

7 400

Jönköpings

35

4 480

4,2

5 260

Kronobergs

47

4 580

3,7

3 510

Kalmar

58

4 200

2,4

3 470

Gotlands

40

3 800

8,1

1 380

Blekinge

21

4 160

6,0

740

Skåne

136

5 260

3,5

7 960

Hallands

97

4 540

4,3

8 410

Västra Götalands

375

4 270

2,0

57 800

Värmlands

78

3 330

4,3

8 550

Örebro

119

4 520

3,1

14 170

Västmanlands

116

4 500

2,1

12 400

Dalarnas

36

3 820

7,0

2 470

Gävleborgs

37

3 200

5,1

2 690

Västernorrlands

8

..

..

120

Jämtlands

3

..

..

230

Västerbottens

9

..

..

470

Norrbottens

13

..

..

350

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

166

5 370

1,9

10 170

Götalands mellanbygder

109

4 290

3,3

5 080

Götalands norra slättbygder

385

4 530

1,9

48 380

Svealands slättbygder

512

4 320

1,5

49 410

Götalands skogsbygder

241

3 970

3,2

29 960

Mellersta Sveriges skogsb

119

3 470

3,8

11 230

Nedre Norrland

41

3 120

5,7

2 290

Övre Norrland

22

1 900

19,6

830

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

1 595

4 300

1,0

157 470

2008

1 866

3 890

0,9

190 870

2007

1 818

4 600

0,8

176 480

2006

1 891

3 370

1,2

169 040

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 100

 

177 180


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.