Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2009. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

60

5,7

..

..

..

Uppsala

10

..

..

160

17,4

..

..

..

Södermanlands

18

..

..

290

11,3

..

..

..

Östergötlands

47

3 010

3,5

960

11,5

2 900

4,1

57

Jönköpings

17

..

..

210

21,5

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

50

6,3

..

..

..

Kalmar

20

2 930

1,8

320

6,3

900

1,8

60

Gotlands

20

1 800

3,8

250

4,4

400

7,1

38

Blekinge

6

..

..

80

6,7

..

..

..

Skåne

31

3 220

5,2

390

7,4

1 300

5,4

53

Hallands

5

..

..

80

1,7

..

..

..

Västra Götalands

41

2 470

4,9

1 720

14,1

4 200

6,4

53

Värmlands

9

..

..

250

13,1

..

..

..

Örebro

4

..

..

70

5,4

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

10

1,9

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

4,3

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

5,8

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

20

10,6

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

.

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

250

4,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

48

2 900

4,6

640

5,1

1 800

5,2

57

Götalands norra slättbygder

64

2 740

3,6

2 010

12,5

5 500

5,0

54

Svealands slättbygder

45

2 610

2,0

810

10,7

2 100

2,0

59

Götalands skogsbygder

60

2 860

3,8

980

12,0

2 800

4,3

63

Mellersta Sveriges skogsb

11

..

..

230

9,2

..

..

..

Nedre Norrland

4

..

..

30

11,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

244

2 740

1,9

4 940

9,3

13 600

2,5

55

2008

224

3 790

1,2

3 950

8,1

15 000

1,8

66

2007

221

3 520

1,2

4 310

8,1

15 200

1,4

66

2006

208

2 980

2,2

4 240

7,7

12 600

2,9

62

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 540

 

4 300

 

15 200

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.