Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2009. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

20

4 930

4,7

1 060

Uppsala

13

..

..

740

Södermanlands

38

4 560

3,8

2 260

Östergötlands

117

5 300

2,4

7 370

Jönköpings

12

..

..

750

Kronobergs

28

3 680

4,5

770

Kalmar

88

4 910

2,7

4 700

Gotlands

93

4 700

3,9

5 350

Blekinge

30

4 670

5,2

1 080

Skåne

57

6 050

3,6

4 940

Hallands

77

6 090

2,8

4 940

Västra Götalands

129

4 640

2,7

10 500

Värmlands

25

3 450

5,8

1 630

Örebro

22

4 050

3,7

1 250

Västmanlands

8

..

..

400

Dalarnas

2

..

..

220

Gävleborgs

4

..

..

110

Västernorrlands

3

..

..

170

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

6 240

2,3

5 920

Götalands mellanbygder

198

5 070

2,5

11 770

Götalands norra slättbygder

198

5 070

1,9

14 070

Svealands slättbygder

117

4 400

2,7

6 750

Götalands skogsbygder

134

4 520

3,3

7 190

Mellersta Sveriges skogsb

28

3 900

6,3

2 320

Nedre Norrland

7

..

..

220

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

768

5 000

1,1

48 250

2008

855

5 740

0,9

44 810

2007

874

5 300

0,8

49 170

2006

911

4 810

0,9

50 400

2005

918

5 610

0,9

45 850

2004

884

5 350

0,8

47 010

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 360

 

47 450


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.