Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2009. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

340

68,1

..

..

..

Uppsala

30

2 920

3,0

730

45,1

2 100

6,5

69

Södermanlands

13

..

..

250

32,3

..

..

..

Östergötlands

36

2 690

3,1

680

35,9

1 800

11,8

80

Jönköpings

16

..

..

490

27,6

..

..

..

Kronobergs

10

..

..

160

51,4

..

..

..

Kalmar

8

..

..

110

9,9

..

..

..

Gotlands

16

..

..

230

76,0

..

..

..

Blekinge

5

..

..

30

25,1

..

..

..

Skåne

17

..

..

320

100,0

..

..

..

Hallands

11

..

..

230

26,0

..

..

..

Västra Götalands

58

2 720

4,3

3 740

47,4

10 200

10,2

74

Värmlands

19

..

..

360

50,4

..

..

..

Örebro

12

..

..

240

70,8

..

..

..

Västmanlands

14

..

..

380

58,0

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

60

31,1

..

..

..

Gävleborgs

10

..

..

140

38,9

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

20

12,2

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

30

100,0

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

70

41,5

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

3,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

120

20,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

3 180

2,2

460

78,8

1 500

17,5

57

Götalands norra slättbygder

57

2 870

3,9

2 880

54,2

8 300

11,2

71

Svealands slättbygder

82

2 690

2,0

1 840

46,4

5 000

4,3

67

Götalands skogsbygder

73

2 720

4,9

2 050

29,2

5 600

11,1

74

Mellersta Sveriges skogsb

38

2 290

2,9

980

82,6

2 200

8,0

73

Nedre Norrland

11

..

..

150

30,4

..

..

..

Övre Norrland

5

..

..

80

29,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

305

2 740

2,0

8 370

43,0

22 900

5,5

69

2008

281

2 480

1,9

6 860

36,3

17 000

6,5

72

2007

312

2 700

2,0

8 540

45,7

23 100

4,9

79

2006

318

1 850

2,4

7 210

35,9

13 300

7,4

61

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 500

 

8 150

 

20 600

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.