Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2009. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

150

Uppsala

9

..

..

860

Södermanlands

8

..

..

390

Östergötlands

13

..

..

1 200

Jönköpings

16

..

..

1 390

Kronobergs

7

..

..

180

Kalmar

14

..

..

910

Gotlands

2

..

..

100

Blekinge

-

-

-

80

Skåne

4

..

..

100

Hallands

16

..

..

840

Västra Götalands

30

3 680

5,0

4 120

Värmlands

4

..

..

220

Örebro

7

..

..

220

Västmanlands

2

..

..

280

Dalarnas

-

-

-

30

Gävleborgs

3

..

..

190

Västernorrlands

6

..

..

160

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

5

..

..

140

Norrbottens

2

..

..

30

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

480

Götalands mellanbygder

5

..

..

330

Götalands norra slättbygder

21

4 050

5,7

2 430

Svealands slättbygder

30

4 040

5,9

2 000

Götalands skogsbygder

56

3 690

4,2

5 070

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

490

Nedre Norrland

9

..

..

250

Övre Norrland

7

..

..

170

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

153

3 950

2,7

11 130

2008

183

3 420

3,2

11 650

2007

190

3 420

3,2

11 060

2006

238

3 050

3,0

13 530

2005

333

4 010

2,7

15 130

2004

233

3 950

1,9

12 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 570

 

12 830


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.