Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2009. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

160

19,8

..

..

..

Uppsala

23

1 610

1,2

360

16,2

600

1,2

49

Södermanlands

21

1 660

3,5

230

16,0

400

3,5

63

Östergötlands

13

..

..

110

3,1

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

20

62,6

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

38,9

..

..

..

Kalmar

5

..

..

50

5,3

..

..

..

Gotlands

11

..

..

100

11,2

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

110

14,8

..

..

..

Hallands

2

..

..

20

7,1

..

..

..

Västra Götalands

21

2 040

7,4

720

26,5

1 500

7,4

72

Värmlands

8

..

..

130

38,5

..

..

..

Örebro

8

..

..

140

13,3

..

..

..

Västmanlands

25

1 700

5,5

320

28,7

500

5,5

81

Dalarnas

5

..

..

120

66,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

26,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

10,6

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

60

9,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

200

9,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

28

2 140

3,6

610

11,1

1 300

3,6

65

Svealands slättbygder

92

1 610

2,5

1 240

18,4

2 000

2,6

56

Götalands skogsbygder

11

..

..

270

42,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

230

37,5

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

20

18,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

164

1 960

2,5

2 620

16,1

5 100

2,5

62

2008

175

1 920

2,7

2 520

23,5

4 800

2,7

65

2007

207

1 690

8,7

3 020

22,6

5 100

10,8

54

2006

273

2 100

3,6

4 020

20,8

8 400

3,8

76

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 040

 

4 180

 

8 700

 

 


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.