Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2009. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

81

4 870

3

12 870

Uppsala

164

5 460

1,3

26 610

Södermanlands

147

5 160

1,6

23 480

Östergötlands

267

6 690

0,9

45 580

Jönköpings

13

..

..

960

Kronobergs

20

4 990

9,4

580

Kalmar

116

6 520

2,1

10 490

Gotlands

89

5 690

4,6

6 030

Blekinge

40

6 570

3,0

2 630

Skåne

494

8 220

0,6

90 790

Hallands

79

6 850

2,0

7 880

Västra Götalands

334

5 380

0,9

57 770

Värmlands

33

3 520

2,7

2 510

Örebro

89

5 320

2,5

9 100

Västmanlands

101

4 740

4,3

11 850

Dalarnas

28

3 310

8,9

1 860

Gävleborgs

9

..

..

710

Västernorrlands

1

..

..

0

Jämtlands

1

..

..

140

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

435

8 340

0,6

77 620

Götalands mellanbygder

327

6 920

1,4

33 900

Götalands norra slättbygder

520

6 020

0,7

95 010

Svealands slättbygder

598

5 130

1,0

85 010

Götalands skogsbygder

139

5 980

2,8

13 070

Mellersta Sveriges skogsb

81

4 510

4,3

6 670

Nedre Norrland

6

..

..

570

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

2 106

6 440

0,5

311 860

2008

2 107

6 550

0,5

298 630

2007

2 098

6 580

0,4

310 240

2006

2 132

5 740

0,6

304 890

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

6 370

 

306 360


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.