Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2009. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

22

2 930

6,5

630

Uppsala

56

3 260

3,0

1 880

Södermanlands

33

2 640

3,9

1 210

Östergötlands

97

3 340

2,7

3 340

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

34

3 750

3,9

910

Gotlands

31

3 920

2,6

810

Blekinge

3

..

..

30

Skåne

15

..

..

630

Hallands

4

..

..

210

Västra Götalands

64

2 850

5,5

2 030

Värmlands

11

..

..

200

Örebro

26

3 020

3,1

870

Västmanlands

23

2 100

5,3

790

Dalarnas

2

..

..

40

Gävleborgs

4

..

..

80

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

550

Götalands mellanbygder

72

3 730

2,8

1 900

Götalands norra slättbygder

135

3 310

2,4

4 910

Svealands slättbygder

169

2 880

1,9

5 510

Götalands skogsbygder

20

2 300

19,1

380

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

370

Nedre Norrland

5

..

..

80

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

428

3 160

1,5

13 680

2008

283

2 950

2,1

8 270

2007

325

3 110

1,7

10 250

2006

477

2 760

1,4

15 440

2005

738

2 840

1,4

18 710

2004

640

3 540

1,0

20 430

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 040

 

14 620


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.