Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2009. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

30

52,5

..

..

..

Uppsala

16

..

..

200

77,3

..

..

..

Södermanlands

13

..

..

380

72,5

..

..

..

Östergötlands

60

3 790

1,4

1 100

49,1

4 200

1,8

92

Jönköpings

1

..

..

10

52,9

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

20

39,9

..

..

..

Gotlands

2

..

..

0

65,2

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

5

..

..

110

29,1

..

..

..

Hallands

7

..

..

60

35,5

..

..

..

Västra Götalands

54

3 030

3,8

2 540

64,4

7 700

3,8

96

Värmlands

2

..

..

30

22,4

..

..

..

Örebro

3

..

..

20

100,0

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

100

65,3

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

97,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

90

20,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

7

..

..

60

68,5

..

..

..

Götalands norra slättbygder

93

3 200

2,4

3 100

57,5

9 900

2,4

88

Svealands slättbygder

46

2 930

1,0

760

65,0

2 200

1,0

82

Götalands skogsbygder

23

3 150

3,8

550

72,7

1 700

4,7

102

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

100

52,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

182

3 140

2,0

4 650

58,4

14 600

2,1

86

2008

155

2 210

2,9

4 330

68,9

9 600

3,0

86

2007

130

1 990

2,9

3 680

68,7

7 300

2,9

70

2006

141

1 790

4,2

4 100

67,0

7 300

4,3

72

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 070

 

4 020

 

8 300

 

 


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.