Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2009. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

30

Uppsala

1

..

..

60

Södermanlands

3

..

..

140

Östergötlands

24

4 110

3,4

1 130

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

Gotlands

-

-

-

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

5

..

..

290

Hallands

4

..

..

110

Västra Götalands

23

3 170

5,3

1 340

Värmlands

2

..

..

100

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

3

..

..

50

Dalarnas

-

-

-

20

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

320

Götalands mellanbygder

-

-

-

30

Götalands norra slättbygder

45

3 650

3,2

2 240

Svealands slättbygder

12

..

..

400

Götalands skogsbygder

4

..

..

200

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

110

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

70

3 670

2,6

3 310

2008

46

2 580

3,5

1 930

2007

39

2 840

4,4

1 670

2006

50

2 500

3,2

2 120

2005

124

2 910

6,7

2 280

2004

36

2 700

3,3

1 590

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 710

 

1 920


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.