Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2009. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

610

Uppsala

10

..

..

440

Södermanlands

21

..

..

1 000

Östergötlands

110

2 750

2,3

7 180

Jönköpings

5

..

..

180

Kronobergs

6

..

..

80

Kalmar

64

3 760

1,8

3 160

Gotlands

89

3 290

2,4

3 540

Blekinge

16

..

..

600

Skåne

421

4 100

0,7

39 010

Hallands

51

3 420

2,3

1 560

Västra Götalands

167

2 320

2,2

8 400

Värmlands

6

..

..

130

Örebro

8

..

..

360

Västmanlands

1

..

..

180

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

368

4 150

0,6

30 590

Götalands mellanbygder

250

3 710

1,4

16 300

Götalands norra slättbygder

260

2 530

1,6

14 850

Svealands slättbygder

59

1 820

2,7

2 670

Götalands skogsbygder

45

3 150

5,1

1 750

Mellersta Sveriges skogsb

8

..

..

260

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

990

3 590

0,7

66 450

2008

1 093

3 380

0,7

59 820

2007

966

3 090

0,7

48 330

2006

878

3 250

0,6

45 190

2005

780

3 270

0,8

33 300

2004

783

3 490

0,7

36 250

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 300

 

44 580


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.